[Nagroda Anny Godlewskiej]

sygnatura: 1967_281

Fragment scenariusza audycji radiowej poświęconej przyznaniu nagrody imienia Anny Godlewskiej Jerzemu Giedroyciowi i Mieczysławowi Grydzewskiemu. Kopia maszynopisu nieopisana i niekompletna.

Plik do pobrania: