Zgodnie z sojuszem robotniczo-chłopskim

Zielony Sztandar, nr 31 (Polska) sygnatura: 1968_1_002

Typowe dla marca '68 dwa przemówienia sejmowe posłów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Józefa Ozgi-Michalskiego i Władysława Gawlika, domagające się zdemaskowania ludzi „służących politycznej reakcji w kraju i rewizjonistycznej polityce imperializmu”.