Заява про сучасну ситуацію на Україні

Сучасність (Мюнхен) --/01/1968 (Niemcy) sygnatura: 1968_1_011

Oświadczenie 32. wykładowców pochodzenia ukraińskiego pracujących na amerykańskich uniwersytetach, wysłane do najwyższych władz ZSRS w sprawie aktualnej sytuacji w Ukraińskiej Sowieckiej Republice Socjalistycznej i położenia narodu ukraińskiego w Związku Sowieckim. Polskie tłumaczenie tego oświadczenie opublikowane zostało w grudniowym numerze „Kultury” (1967).

Plik do pobrania: