Odpowiedź na odpowiedź. Do redaktora „Wiadomości”

Wiadomości (Londyn), nr 1 07/01/1968 (Wielka Brytania) sygnatura: 1968_1_012

List do redakcji. Odpowiedź na uwagi Juliusza Mieroszewskiego („Wiadomości” nr 1131), związane z oceną jego programu politycznego dokonaną przez Adama Pragiera w artykule „Ankieta” („Wiadomości” nr 1130).

Plik do pobrania: