Polski grudzień

Ostatnie Wiadomości, nr 6 15/01/1971 (Niemcy) sygnatura: 1971_1_019

Przedruk artykułu redakcyjnego paryskiej „Kultury”, numer styczeń-luty (1971).

Plik do pobrania: