Obrachunek polityczny

Związkowiec 11/01/1972 (Kanada) sygnatura: 1972_1_012

Recenzja dwóch prac Władysława Bieńkowskiego wydanych nakładem Instytutu Literackiego w roku 1971, prezentujących jego koncepcję reformy systemu komunistycznego w Polsce "Drogi wyjścia" oraz ocenę i analizę okresu rządów Władysława Gomułki ("Socjologia klęski, czyli dramat gomułkowskiego czternastolecia").