Podział społeczny Polonii

Związkowiec 01/02/1972 (Kanada) sygnatura: 1972_1_030

Opis i charakterystyka polskiej grupy narodowościowej w Kanadzie.