Prekursorzy i pogrobowcy

Nowiny Kurier, nr 11 (5505) 12/01/1973 (Izrael) sygnatura: 1973_1_017

Autor komentuje spostrzeżenia Andrieja Amalrika o powszechnym antysemityzmie w środowisku studenckim w Związku Sowieckim, zamieszczone w głośnym eseju "Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?" (Paryż 1970 Instytut Literacki).

Plik do pobrania: