Legenda Śmigłego

Życie Literackie (Kraków), nr 2 (1094) 14/01/1973 (Polska) sygnatura: 1973_1_020

Obszerne fragmenty artykułu o kontrowersjach związanych z ucieczką Śmigłego-Rydza we wrześniu 1939 roku i jego powrocie do kraju, zawierają odniesienia do relacji Bazylego Rogowskiego ("Wspomnienia o marszałku Śmigłym"), opublikowanej na łamach drugiego tomu "Zeszytów Historycznych" (Paryż 1962 Instytut Literacki).

Plik do pobrania: