Поляки про українську справу

Український голос (Вінніпег), 17/01/1973 (Kanada) sygnatura: 1973_1_022

Omówienie poświęcone problemom ukraińskim obecnym na łamach "Zeszytów Historycznych", głównie wspomnieniom Stansława Stempowskego "Ukraina (1919-1920)|, opublikowanym w zeszycie 21 (1972).

Plik do pobrania: