Jeszcze o faszystach ukraińskich – w odpowiedzi drowi R. Torzeckiemu

Życie Literackie (Kraków), nr 1096 28/01/1973 (Polska) sygnatura: 1973_1_024

W polemice z poglądami Ryszarda Torzeckiego, dotyczącymi stosunków polsko-ukraińskich w czasie II wojny  światowej, wzmianka o artykule Borysa Łewyckiego "Sprawa dr Oberlaendera", opublikowanym w "Kulturze", w numerze numerze styczeń-luty (1960)