1955_1_000_A

sygnatura: 1955_1_000_A

Fragment nieopisanej bliżej większej całości, str. 137, zakończenie nieokreślonego poprzedzającego tekstu oraz ręczny dopisek: La resistenza nella litteratura