Pokrótce

Trybuna Ludu 16.01.1955 (Polska) sygnatura: 1955_1_029

Wypis z „Trybuny Ludu”. Uwaga Moniki Warneńskiej dotycząca planów budowy nowego miasta pod Dąbrową Górniczą. W kronice kulturalnej „Pokrótce”, notka krytykująca poezję emigracyjną za „nędzę myśli i ubóstwo formy” oraz informacja o francuskiej publikacji poświęconej dorobkowi Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Paryżu.