1955_1_036

Przegląd Społeczny. Komunikat Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, nr 32 02.1955 (Wielka Brytania) sygnatura: 1955_1_036

Przedruk z „Kultury” nr 7-8 i 9 z roku 1954 dwóch artykułów Jerzego Zubrzyckiego traktujących o polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Artykuły w obszernym streszczeniu opracowanym przez Barbarę Mękarską.

Plik do pobrania: