Ankieta Kultury

Głos Polski, nr 22 (30) 15.12.1950 (Argentyna) sygnatura: 1950_122

Autor omawia rozpisaną przez „Kulturę” ankietę, stawiającą pytanie o cele na które winny być przeznaczane fundusze Skarbu Narodowego i wyraża przekonanie, ze żadna ankieta nie wpłynie na decyzje „panów dysponujących Skarbem Narodowym”.

Plik do pobrania: