Ankieta mickiewiczowska

Wiadomości, nr 495 (Wielka Brytania) sygnatura: 1955_1_006

Redakcja „Wiadomości” stawia współpracownikom pytania dotyczące recepcji twórczości Adama Mickiewicza. W wypowiedzi Kajetana Morawskiego odniesienie do siedziby „Kultury” w podmiejskiej willi „z chłodnią na masło i pomysły polityczne dla uprzywilejowanych członków Zespołu”.