Apel demokratyczny o. I. Bocheńskiego O.P.

Narodowiec, nr 15 18.01.1952 (Francja) sygnatura: 1952_1_031_B

Omówienie „Zarysu manifestu demokratycznego” Józefa Marii Bocheńskiego opublikowanego w „Kulturze” nr 9 (47) z 1951 roku. Autor omówienia ostrze krytyki kieruje przeciwko „rządom sanacji”