Берлінський конгрес свободи культури і спраиа визволення поневолених народів східньої Евроли

Украiнськi вiстi 1950 (USA) sygnatura: 1950_012

Ukraińska relacja z Kongresu Wolności Kultury. Odnotowane wystąpienia polskiego delegata Józefa Czapskiego i omówiony postulat utworzenia wyższej uczelni przeznaczonej dla młodzieży z krajów zza żelaznej kurtyny.