Dzień dzisiejszy literatury emigracyjnej

Kalendarz „Dziennika Polskiego” na rok 1962 (Wielka Brytania) sygnatura: 1962_1_007

Obszerny przegląd najnowszych wydawnictw emigracyjnych.