Fragmenty z dziennika

Przegląd Kulturalny, nr 51-52 (225-226) 20.12.1956 - 02.01.1957 (Polska) sygnatura: 1956_3_131

Przedrukowane z „Kultury” nr 4 (102) „Fragmenty z dziennika”.