Globov, Marina and Seryoz

New York Times (USA) sygnatura: 1960_1_013

Krótkie omówienie treści i ideowej wymowy opowiadania Abrama Tertza „The Trial Begins”(Sąd idzie).