Historia Polski T.1. Od zarania Państwa do r. 1506

Ostatnie Wiadomości 14.01.1962 (Niemcy) sygnatura: 1962_1_028

Notka o pracy Pawła Zaremby „Historia Polski”, tom 1 (Paryż 1961 Instytut Literacki).

Plik do pobrania: