Huzia na „Kulturę”; Zgrana nagonka

Jutro Polski, nr 2 (210) 27.01.1952 (Wielka Brytania) sygnatura: 1952_1_036

Dwie notatki z tego samego numeru „Jutra Polski”. Pierwsza „Huzia na «Kulturę»” podpisana „(p.)”, ubolewa nad kampanią rozpętaną przez „ zjednoczone siły ciemnogrodu pod komendą dwójkarzy” przeciwko paryskiej „Kulturze” i Józefowi Marii Bocheńskiemu, druga, „Zgrana nagonka” niepodpisana, o podobnej treści.

Plik do pobrania: