Janczar Stalina

Placówka, nr 4 (79) 04.02.1950 sygnatura: 1950_023

Omówienie artykułu Ryszarda Wragi „Czwarty marszałek Polski”, opublikowanego w „Kulturze” nr 1(27).

Plik do pobrania: