Jerzy Dymitrow o swej polityce

Placówka, nr 27 (53) 02.07.1949 sygnatura: 1949_199

Streszczenie rozmowy Zygmunta Nagórskiego (juniora) z Jerzym Dymitrowem, opublikowanej w „Kulturze”.