Krytyka poglądów estetycznych A. Malraux

Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badań nad Sztuką (Warszawa) 1954 (Polska) sygnatura: 1955_1_009

Cytat z artykułu Stefana Morawskiego „Krytyka poglądów artystycznych A. Malraux”, zawierającego wzmiankę o paryskiej „Kulturze”.