Książka polska na obczyźnie w roku 1952 (1)

Słowo Polskie (Francja) sygnatura: 1953_1_010

Omówienie dorobku polskich wydawnictw emigracyjnych w roku 1952.

Plik do pobrania: