„Manifest demokratyczny” o. I. M. Bocheńskiego

Orzeł Biały, nr 2 (497) 12.01.1952 (Wielka Brytania) sygnatura: 1952_1_027

Zdecydowana krytyka „Manifestu demokratycznego” Józefa Marii Bocheńskiego, opublikowanego w „Kulturze” nr 9 (47) z 1951 roku. „Trudno się oprzeć głębokiemu przekonaniu – pisze Zdzisław Stahl – że chrześcijański profesor filozofii, wkroczył w swoim manifeście na obcy sobie grunt ideologii socjalistycznej”