Nie połowę – ale wszystko

Dziś i Jutro nr 7 (278) 1951 (Polska) sygnatura: 1951_015

Historyczne rozważania Pawła Jasienicy o zmieniających się granicach Polski i konsekwencjach jakie otwierałyby się przed Polską, gdyby urzeczywistnione zostało zwycięstwo Zachodu, tak oczekiwane przez polską emigrację.

Plik do pobrania: