O zaprzepaszczony dorobek kulturalny

Świat, nr 51 (282) 16.12.1956 (Polska) sygnatura: 1956_3_129

Przedruk z „Kultury” nr 11 (109).