Polityka w interesie kraju

Jutro Polski. Dwutygodnik polityczno-literacki 31.01.1055 (Wielka Brytania) sygnatura: 1955_1_035

Obszerne fragmenty listu Władysława Mazurkiewicza opublikowanego w „Kulturze” nr 12 (86), polemizującego z ogłoszonym także w „Kulturze” nr 6 (80) artykułem Stanisława Zarzewskiego „Porozumienie bez treści”, oceniającego m. in negatywnie dokonania polityczne Stanisława Mikołajczyka,

Plik do pobrania: