Potężniejsi od władców

sygnatura: 1947_045

Parę akapitów cytatów, dotyczących roli pisarza i literatury, powołania pisarskiego, pochodzących z nieokreślonego tekstu Jana Parandowskiego.