Що стоїть на перешкоді в українсько-польських відносинах

Народня Воля 08.12.1955 sygnatura: 1955_2_162_A

Krótka historia trudnych relacji polsko-ukraińskich z tezą, że wszelkie umowy i próby nawiązania w przeszłości przyjaznych stosunków pomiędzy oboma narodami zawsze kończyły się jeszcze większymi antagonizmami. Obecne polskie, emigracyjne stanowisko w kwestii granic wschodnich, zdaniem autora, wpisuje się w ten schemat.