Серед польської еміґрації

Свобода (Нью-Йорк) 07.12.1955 (USA) sygnatura: 1955_2_160

Opis konfliktów we władzach RP na uchodźstwie i kryzysu politycznego 1954 roku, który doprowadził w konsekwencji do powstania dwóch konkurencyjnych ośrodków politycznych – rządu RP na uchodźstwie z prezydentem Augustem Zaleskim i Tymczasowej Rady Jedności Narodowej.