Terror We Free Europe

Dziennik Polski --.01.1953 (USA) sygnatura: 1953_1_023

Krytyka Radia Wolna Europa, związana z faktem opublikowania na łamach „Kultury” także krytycznego wobec tej instytucji artykułu Zygmunta Nagórskiego p. t. „Sprawa polska w Stanach Zjednoczonych”.

Plik do pobrania: