Uchwały VII Zajazdu Związku Literatów Polskich

Nowa Kultura, nr 50 (350) 09.12.1956 (Polska) sygnatura: 1956_3_123

Notka prezentuje główne uchwały podjęte na VII Zjeździe Związku Literatów Polskich w Warszawie: zniesienie cenzury, zniesienie prohibitów w bibliotekach, rozszerzenie stosunków z pisarzami na emigracji i naprawienie krzywd wyrządzonych pisarzom w tzw. minionym okresie.