Un caffè

sygnatura: 1955_1_000_C

Fragment nieopisanej bliżej większej całości, str. 139. Włoskie tłumaczenie wiersza Czesława Miłosza „Kawiarnia” (przekł. Cristina Fuhrman), pochodzącego z tomu „Ocalenie” (1945),