W oczach pisarzy

Orzeł Biały, nr 4 (290) --.05.1947 sygnatura: 1946_018_A

Omówienie zbioru opowiadań wojennych dwudziestu pięciu polskich pisarzy w wyborze Gustawa Herlinga-Grudzińskiego p. t. „W oczach pisarzy”, Rzym 1947 Instytut Literacki.