Warszawa „naprawia” Marka Hłaskę

Nowy Świat, nr 42 1959 (USA) sygnatura: 1959_1_008

Informacja o zrealizowaniu w Polsce filmu „Baza ludzi umarłych”, opatrzona posłowiem Marka Hłaski napisanym do opowiadania „Następny do raju”, które stało się podstawą scenariusza do filmu.