Wiosna Ludów w Hotelu Lambert

Lech, nr 15 (35) --.04.1948 sygnatura: 1948_073

Przedruk z „Kultury”. Reakcje Holelu Lambert na wydarzenia roku 1848.

Plik do pobrania: