Zjazd literatów

Życie. Katolicki tygodnik społeczno – kulturalny (Londyn), nr 51 (495) 16.12.1956 (Wielka Brytania) sygnatura: 1956_3_127

Omówienie obrad VII Walnego Zjazdu Delegatów Związku Literatów Polskich (Warszawa 29 listopada – 2 grudnia 1956) oraz dwie wypowiedzi wygłoszone na forum Zjazdu, Stefana Kisielewskiego i Jerzego Zawieyskiego .