Sygn. sm00426
© INSTYTUT LITERACKI

Zapraszamy do Warszawy!

2019-03-29 17:55:59

Gorąco zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród 2. edycji konkursu Instytutu Literackiego Kultura i Fundacji Kultury Paryskiej na najlepsze prace związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. 
Laureatkami zostały:
Pani Dominika Brenzel w kategorii prac magisterskich za pracę Między antropologią a autobiografią. Wybrane wątki z twórczości Alicji Iwańskiej.
oraz 
Pani Anna Maria Jackowska za pracę doktorską Sowiety na ławie oskarżonych. Polskie uczestnictwo w propagandowej zimnej wojnie we Francji w latach 1947-1952.
Uroczystość odbędzie się w Instytucie Historii PAN (Rynek St. Miasta 29/3, 00-272 Warszawa) we wtorek 2 kwietnia 2019 r. o g.17.00.
W imieniu Jury: Wojciech Sikora - prezes ILK i FKP


Uwaga! Niebawem ogłosimy 3. edycję naszego konkursu.

Связанные с данной темой материалы