Seria „W kręgu paryskiej Kultury”

Seria „W kręgu paryskiej Kultury” powstała w 2012 r. Drukujemy w niej ważne teksty publikowane na łamach „Kultury”, w „Zeszytach Historycznych", oraz wybrane książki, które wyszły nakładem oficyny Jerzego Giedroycia. Teksty dla serii opracowują najlepsi badacze w Polsce.

Do 2021 r. seria była wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Literackiego i Instytutu Książki. W tym czasie ukazało się 26 tomów. Od 2022 r. serię wydają: Instytut Literacki, Pracownia Badań nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wydawnictwa UMCS. Tom publicystyki Lepolda Ungera Widziane z Brukseli zapoczątkował kontynuację z nowymi współwydawcami i patronatem.

Pracom nad serią patronuje Rada Wydawnicza Pracowni. Tworzą ją: Anna Bernhardt, Rafał Habielski, Iwona Hofman, Basil Kerski, Andrzej S. Kowalczyk, Andrzej Mencwel, Piotr Mitzner, Krzysztof Pomian, Andrzej Peciak i  Paweł Rodak.  

Serię wymyślił, redaguje i prowadzi Andrzej Peciak - współpracownik Instytutu Literackiego, niezależny wydawca i wieloletni szef Działu Wydawnictw Instytutu Książki. 

Patronat nad serią sprawują:
Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Gdańska
Krzysztof Żuk - Prezydent Lublina

Poniżej spis wszystkich tomów, ktore ukazały się w serii. Z większości można korzystać za darmo.

Juliusz Mieroszewski
„Listy z Wyspy – ABC polityki Kultury”, Paryż-Kraków 2012
Aleksander Janta-Połczyński
„Wracam z Polski”, Paryż-Kraków 2013
Zbigniew Brzeziński
„Agonia komunizmu”, Paryż-Kraków 2014
Jerzy Stempowski
„Po powodzi- eseje i dzienniki podróży”, Paryż-Kraków 2015
Andrzej Bobkowski
„Coco de oro”, Paryż-Kraków 2015
Michał Heller
„Maszyna i śrubki”, Paryż-Kraków 2015
Leo Lipski
„Powrót”, Paryż-Kraków 2015
Wacław A. Zbyszewski
„Zagubieni romantycy i inni”, Paryż-Kraków 2015
Tomasz Dostatni
„Kościół na łamach paryskiej >Kultury<”, Paryż-Kraków 2015
Stanisław Vincenz
„Po stronie pamięci”, Paryż-Kraków 2016
Bogumiła Berdychowska (opracowanie)
„Kultura - Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych - Ukraina w >Kulturze< 1947-2000”, Paryż-Kraków 2016
Czesław Straszewicz
„Turyści z bocianich gniazd”, Paryż-Kraków 2016 
Sławomir M. Nowinowski (opracowanie)
„Wspominając ludzi Kultury”, Paryż-Kraków 2016
Iwona Hofman (opracowanie)
Jerzy Giedroyc - Leopold Unger. Korespondencja 1970-2000, Paryż-Kraków 2016
Piotr Mitzner (opracowanie)
- Kultura - Rosja, tom 1 „Literatura rosyjska w kręgu Kultury”, Paryż-Kraków 2016 
- Kultura - Rosja, tom 2.„Kultura i emigracja rosyjska”, Paryż-Kraków 2016

Józef Łobodowski
„Poeta wobec sejsmicznych ruchów historii”, Paryż-Kraków 2017 
Henryk Józewski
„Zamiast pamiętnika”, Paryż-Kraków 2017
Konstanty A. Jeleński
„Zbiegi okoliczności”, Paryż-Kraków 2018
Marek Żebrowski (opracowanie)
Niepodległa na łamach „Kultury”, Paryż-Kraków 2018
Piotr Wandycz
Żaden naród nie wybiera swojej historii”, Paryż-Kraków 2018
Andrzej S. Kowalczyk (opracowanie)
„Kultura" - Litwa. Wspólny wiek dwudziesty, Paryż-Kraków 2019, posłowie Andrzeja S. Kowalczyka
Gábor Lagzi (opracowanie)
„Węgry i my” Antologia tekstów o tematyce węgierskiej w wydawnictwach Instytutu Literackiego, Paryż-Kraków 2020, wstęp Gábora Lagzi.
Juliusz Mieroszewski
„Kroniki angielskie i fragmenty autobiograficzne”, Paryż-Kraków 2020
Basil Kerski (opracowanie)
Przeciwko wrogości - „Kultura” wobec Niemiec i sąsiedztwa polsko-niemieckiego, Paryż-Kraków 2020, wstęp Basila Kerskiego.
Czesław Bielecki
„Tak i nie”. Eseje, dokumenty i korespondencje. Paryż-Kraków 2021, ze wstępem Autora.

****
Leopold Unger
„Widziane z Brukseli”. Paryż-Lublin 2022, wybór, opracowanie i wstęp Iwony Hofman.
Bohdan Osadczuk
„Wyznania ukraińskiego polonofila”. Paryż-Lublin 2022, wybór, opracowanie, wstęp Basil Kerski, posłowie Iwony Hofman.
Grażyna Pomian
„Bierut i jego partia”. Paryż-Lublin 2023, wstęp Krzysztofa Pomiana.
Tadeusz Sucharski (opracowanie)
„Kultura - Białoruś. Jakby w cieniu ciszy”. Paryż-Lublin 2023, wstęp Tadeusza Sucharskiego.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony