Milovan Dżilas

Rozmowy ze Stalinem

Jugosłowiański dysydent opisuje spotkania ze Stalinem, z których wyłania się też obraz zrywania z komunizmem byłego wiceprezydenta Jugosławii.

Adam Czerniawski

Topografia wnętrza. Poezje

Tomik wierszy Adama Czerniawskiego, poety, tłumacza i nauczyciela akademickiego.

Władysław Broniewski

Wiersze

Zbiór wydany po śmierci poety, zawiera m.in. antysowiecki poemat „Bania z poezją”, a także przedmowę Weintrauba i poświęcony poecie wiersz Kazimierza Wierzyńskiego.

Józef Czapski

Na Nieludzkiej Ziemi

Przedruk opublikowanej w 1949 książki, w której Czapski opisuje losy Polaków po 17 września 1939 roku i formowanie się Armii Polskiej w ZSRR.

Czesław Miłosz

Człowiek wśród skorpionów

Wydana w pięćdziesiątą rocznicę śmierci biografia Stanisława Brzozowskiego, międzywojennego pisarza, teoretyka literatury, a także marksisty.

Bernard Singer

Od Witosa do Sławka

Zbiór artykułów publikowanych w „Naszym Przeglądzie” w latach 1926-1939 przedstawiających historię polityczną dwudziestolecia międzywojennego.

Czesław Miłosz

Król Popiel i inne wiersze

Tom wierszy obejmuje utwory napisane przez poetę głównie we Francji. Znajdują się w nim dwa cykle poetyckie, dwadzieścia wierszy oraz poemat.

Witold Gombrowicz

Dziennik. T. II (1957-1961).

Drugi tom zbierający regularnie ukazujące się w „Kulturze” dzienniki Witolda Gombrowicza pochodzące z lat 1957-1961.

Jerzy Mond

6 lat temu… (Kulisy polskiego października)

Dokumenty – zeszyt 11. Nieznane dokumenty z komentarzem uczestnika odwilży 1956, który zdecydował się wyemigrować do Francji, gdzie wydał książkę opisującą polski październik widziany oczyma partii.

Paweł Hostowiec

Kultura 1962/07/177 - 08/178

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)