Stefan Korboński

W imieniu Kremla

Druga część „W imieniu Rzeczypospolitej” poświęcona okresowi powojennemu, książka stylizowana na autentyczny dziennik z lat 1945–1947.

Nikita S. Chruszczow

O kulcie jednostki i jego następstwach

Dokumenty – zeszyt 1. Referat Chruszczowa. Przełomowy dokument rozpoczynający „odwilż” w ZSRS. Rozpowszechniany w Polsce doprowadził do przełomu października 1956 i dojścia do władzy Gomułki.

Władysław Gomułka

Przemówienie I Sekretarza Władysława Gomułki na VIII Plenum 21 X 1956

Dokumenty – zeszyt 2. Przemówienie Władysława Gomułki z komentarzem Juliusza Mieroszewskiego.

Raymond Aron

Koniec wieku ideologii

Od myślenia ideologicznego w polityce do pragmatycznego. Jedna z trzech klasycznych obok Daniela Bella („Koniec ideologii”) i Liera van Henri („Le nouvel age”) książek na ten temat, napisanych w połowie XX wieku.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)