Przed przystankiem Niepodległość

Pobierz materiał [PDF]

Książka Krzysztofa Kopczyńskiego Przed przystankiem Niepodległość - Paryska Kultura i Kraj w latach 1980-1989.
Tom ukazał się nakładem Biblioteki Więzi w 1990 r. (tom 66).

Instytut Literacki i Fundacja Kultury Paryskiej dziękują Autorowi i Wydawnictwu za zgodę na udostępnienie książki.