Rysunek Józefa Czapskiego. Dom "Kultury" przy av. de Poissy. Widokówka wklejona do "Kultury" nr 2/100, 1956 r.. Pomiędzy stronami 48-49. / Sygn. sm00250
© INSTYTUT LITERACKI

"Kultura" w Izraelu


ELŻBIETA KOSSEWSKA


Tekst "Kultura" w Izraelu autorstwa Elżbiety Kossewskiej ukazał się w toruńskim piśmie Archiwum Emigracji, Studia – Szkice – Dokumenty, w zeszycie nr 1-2 (22-23) w 2015 r.
Artykuł publikujemy za zgodą Autorki oraz Redakcji AE. Dziękujemy.

Elżbieta Kossewska jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się dziejami polskich Żydów w Izraelu i emigracji po II wojnie światowej. Prowadzi badania na temat polskich udzodźców w Palestynie podczas wojny.    

 

Plik do pobrania: Ссылка

ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT


Победа Гедройца