Bohdan Paczowski, fot. Muzeum Historii Polski / Sygn. jn00007
© INSTYTUT LITERACKI

BOHDAN PACZOWSKI

Biografia


FOTOGRAF
ur. 5 czerwca 1930 r. w Warszawie
zm. 26 stycznia 2017 r. w Luksemburgu


Architekt, pisarz, fotografik. Studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej i Mediolańskiej. W latach 1969 – 1980 prowadził pracownię w Mediolanie, w latach 1980–1990 w Paryżu, a od 1989 r. prowadził studio Paczowski et Fritsch Architectes w Luksemburgu.
Był współzałożycielem luksemburskiej Fundacji Architektury, członkiem Kolegium architektów i inżynierów w Luksemburgu, w Paryżu oraz w Mediolanie, był laureatem wielu nagród na międzynarodowych konkursach architektonicznych we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i w Luksemburgu.
Zaprojektował m.in. szpital w Aubervilliers i w Compiègne we Francji, jego autorstwa jest siedziba Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, terminal tamtejszego lotniska oraz dworzec TGV. W 2009 r. wygrał konkurs na projekt Muzeum Historii Polski w Warszawie. 
Od lat 60. zaprzyjaźniony ze środowiskiem paryskiej „Kultury”. Wraz z żoną Marią bywali częstymi gościmi w Maisons-Laffitte.


Redaktor przy pracy, uwieczniony przez B. Paczowskiego.


Fotografie jego autorstwa, portety ludzi z kręgu Instytutu Literackiego (m.in. Jerzego Giedroycia, Henryka Giedroycia, Witolda Giombrowicza, Konstantego Jeleńskiego), oraz zdjęcia domu są najważniejszym świadectwem ikonograficznym tej instytucji. Były wielokrotnie reprodukowane i pokazywane na wystawach.


Domownicy Domu „Kultury” w obiektywie B. Paczowskiego.


W zbiorach I.L. znajduje się wiele z nich, są darem autora, który udzielił naszemu archiwum prawa do ich pokazywania. Część fotografii można podziwiać pod tym adresem.