Piśmiennictwo polskie na uchodźstwie

Skrzydła, nr 20(536)-21(537) (Wielka Brytania) sygnatura: 1947_033

Szkic dotyczący polskich wydawnictw na emigracji oraz szereg postulatów, które zdaniem autora, winny wpłynąć na poprawę istniejącego stanu rzeczy.