Kultura 1989/01/496 - 02/497

Kultura 1989/03/498

Kultura 1989/04/499

Kultura 1989/05/500

Kultura 1989/06/501

Kultura 1989/07/502 - 08/503

Kultura 1989/09/504

Kultura 1989/11/506

Zeszyty Historyczne 87/1989

Zeszyty Historyczne 89/1989

Zeszyty Historyczne 90/1989

Zygmunt Haupt

Szpica. Opowiadania, warianty, szkice

Materiały zebrane po śmierci Haupta, które nigdy nie ukazały się w wydaniu książkowym. Książka ta to zbiór opowiadań rozproszonych po czasopismach, w opracowaniu Renaty Gorczyńskiej.

Witold Bereś
Krzysztof Burnetko

Tylko nie o polityce. Wywiady „Promienistych”

Wywiady z m.in. Zbigniewem Bujakiem, Jackiem Kuroniem, Zbigniewem Romaszewskim i Krystianem Waksmundzkim.

Kazimierz Braun

Pomnik

Kazimierz Braun reżyser, teatrolog i pisarz, jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej sceny polskiej napisał tę powieść pod pseudonimem Andrzej Cieszkowski. Gdy Redaktor przyjął „Pomnik” do druku, Braun poprosił o opublikowanie pod własnym nazwiskiem.

Gustaw Herling-Grudziński

Dziennik pisany nocą (1984–1988)

Czwarty tom zbierający wydawane na łamach „Kultury” wyimki z dziennika Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Paweł Smoleński

Pokolenie kryzysu

Analiza dziennikarza i reportera pokolenia Polaków dorastającego w latach 90, które samo się określało pokoleniem „bez przyszłości”.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)